Η εταιρεία μας Wave Electronics Ltd με έδρα τα Λατσιά στη Λευκωσία που ασχολείται με προμήθεια, εγκαταστάσεις και συντήρηση Συστημάτων Ασφαλείας και Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων θέλει να εργοδοτήσει κοπέλα για καθήκοντα γραφείου. 

Προσόντα:

Δίπλωμα ή και ανώτερο δίπλωμα Γραμματειακών σπουδών.

Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Πολύ καλή γνώση Word και Excel

Ευχάριστη προσωπικότητα

Άδεια οδήγησης

Να χαρακτηρίζεται από ομαδικό πνεύμα

Απολαβές:

Από €800 – αναλόγως προσόντων

13ος μισθός

Ωράριο:

8ώρος, πενθήμερη εργασία,  Δευτέρα – Παρασκευή

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν, συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση wavesecu@spidernet.com.cy

Tel.: +357 22573057

Fax.: +357 22573040

www.wave-electronics.com.cy