Τεχνολόγος Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Πληροφορίες

Συμπληρώστε τη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τίτλος σπουδών: Δίπλωμα

ΓλώσσαΕλληνική

ECTS: 120

Διάρκεια σπουδών: 2  Έτη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σε μια εποχή που η τεχνολογία έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις, η μηχανική ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι μια από τις πιο σύγχρονες και αναπτυσσόμενες επιστήμες. Ενσωματώνει την ηλεκτρονική μηχανική με τις επιστήμες των υπολογιστών πληροφορικής, δημιουργεί αξιόπιστα δίκτυα μεταφοράς δεδομένων και ασφαλείς βάσεις δεδομένων .

Το πρόγραμμα αξιολογήθηκε και έλαβε πιστοποίηση από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ)

  • ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  • ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  • ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Ο κλάδος Τεχνολογίας Υπολογιστών ασχολείται με τα συστήματα υπολογιστών που
αφορούν τόσο τα φυσικά εξαρτήματά τους (hardware) όσο και τα προγράμματά τους (software).  Οι φοιτητές του κλάδου θα είναι σε θέση να εγκαθιστούν, να επισκευάζουν και να συντηρούν λογισμικό και υλικό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και άλλων φορητών αυτοματοποιημένων συσκευών.  Οι φοιτητές θα μπορούν να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις ή στον ιδιωτικό τομέα, στα συστήματα υπολογιστών και στα δίκτυα. Το δίπλωμα έχει σκοπό να προετοιμάσει τον φοιτητή  θεωρητικά και πρακτικά, για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στον τομέα της Τεχνολογίας Υπολογιστών.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι φοιτητές αναμένεται να:

  • Αποκτήσουν γνώσεις σε ένα ευρύ φάσμα βασικών αρχών της πληροφορικής που διέπουν τον τομέα της τεχνολογίας των υπολογιστών .
  • Εμπεδώσουν γνώσεις σχετικά με τις μεθόδους και τα  εξαρτήματα  της τεχνολογίας των υπολογιστών και να αποκτήσουν εργαστηριακή πείρα στη δικτύωση των ηλεκτρονικών υπολογιστών , ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σε θεμιτές ανάγκες εφαρμογής των αρχών της τεχνολογίας των υπολογιστών.
  • Αναπτύξουν ειδικές δεξιότητες και γνώσεις για την αναγνώριση , ανάλυση και σχεδιασμό της επίλυσης των προβλημάτων σχετικά με εξαρτήματα ή προγράμματα για τη λειτουργία των υπολογιστών.
  • Αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας , ώστε να μπορούν να παρουσιάσουν τις τεχνολογικές τους ιδέες προφορικά, γραπτά και με γραφικά μέσα.
  • Αναπτύξουν τη δια βίου μάθηση, την ελεύθερη σκέψη και την ευρηματικότητα με σκοπό την προσαρμογή τους σε ένα περιβάλλον συνεχούς αλλαγής και την ανάπτυξη επιτυχημένης επαγγελματικής σταδιοδρομίας στην τεχνολογία υπολογιστών ή/και για περαιτέρω ακαδημαϊκές σπουδές.

Ο κλάδος Ηλεκτρονικών Υπολογιστών έχει γνωρίσει ραγδαία ανάπτυξη την τελευταία εικοσαετία και υπολογίζεται να συνεχίσουν αυτοί οι ρυθμοί λόγω της συνεχούς ζήτησης και της αναγκαιότητας της τεχνολογίας των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στη ζωή μας.

Η τεχνολογία εξελίσσεται και συμπεριλαμβάνει φορητούς υπολογιστές , δίκτυα, ασύρματες συσκευές και ασφάλεια δικτύων.  Τα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι πλέον πιο περίπλοκα και η συντήρηση και η επιδιόρθωση τους χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό. Πλέον όλοι  οι οργανισμοί λειτουργούν με μηχανογραφημένα συστήματα όπου χρειάζεται η τεχνική υποστήριξη αλλά και το στήσιμο ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλων μηχανημάτων και δικτύων που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής.

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Κωδικός Όνομα μαθήματος ECTS
ΤΥΠ 101 English Language 6
ΤΥΠ 103 Ηλεκτροτεχνία 7
ΤΥΠ 102 Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών και Τεχνολογιών 6
ΤΥΠ 113 Δομές Δεδομένων 6
ΤΥΠ 104 Ψηφιακά Συστήματα 5

ΚωδικόςΌνομα μαθήματοςECTS
ΤΥΠ 111Τεχνική Υποστήριξη και Συντήρηση Η.Υ Ι5
ΤΥΠ 105Εισαγωγή στο Προγραμματισμό Ι7
ΤΥΠ 117Λειτουργικά Συστήματα5
ΤΥΠ 112Δίκτυα Υπολογιστών Ι7
ΤΥΠ 119English for Business Ι6

Κωδικός Όνομα μαθήματος ECTS
ΤΥΠ 207 Αρχιτεκτονική και Οργάνωση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 6
ΤΥΠ 201 Τεχνική Υποστήριξη και Συντήρηση Η.Υ. ΙΙ 5
ΤΥΠ 202 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ 7
ΤΥΠ 215 Βάσεις Δεδομένων 6
Μαθήματα επιλογής Τρίτου Εξαμήνου
Κωδικός Όνομα μαθήματος ECTS
ΤΥΠ 220 Ανανεώσιμες Πηγές Eνέργειας 6
ΤΥΠ 221 Cloud Computing 6
ΤΥΠ 219 Βασικές Αρχές Διοίκησης 6

Κωδικός Όνομα μαθήματος ECTS
ΤΥΠ 212 Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών 6
ΤΥΠ 218 Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Διαδικτύου – Πoλυμέσα 6
ΤΥΠ 230 Πρακτική Εξάσκηση 12
Μαθήματα επιλογής Τέταρτου Εξαμήνου
Κωδικός Όνομα μαθήματος ECTS
ΤΥΠ 216 Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων 6
ΤΥΠ 229 Internet of Things 6