Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση

Πληροφορίες

Συμπληρώστε τη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τίτλος σπουδών: Μεταπτυχιακό
Γλώσσα: Ελληνική
ECTS: 90
Διάρκεια σπουδών: 18 Μήνες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία στους/ις φοιτητές/τριες να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες για την αξιοποίηση των Τεχνών και της διαδικασίας της Εμψύχωσης, σε ποικίλα παιδαγωγικά και επαγγελματικά πλαίσια. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η προετοιμασία και εκπαίδευση παιδαγωγών-εμψυχωτών που αξιοποιούν αποτελεσματικά τη σύζευξη των δημιουργικών τεχνών, της ψυχολογίας και της παιδαγωγικής κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή εμψυχωτικών παρεμβάσεων.

Παρουσίαση Προγράμματος

Δικαίωμα Συμμετοχής-Κριτήρια Εισδοχής

Αίτηση Εισδοχής

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Το πρόγραμμα αξιολογήθηκε και έλαβε πιστοποίηση από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ)