Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,

Με βάση τις οδηγίες και υποδείξεις του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, το Κολέγιο αποφάσισε όπως επανεκκινήσει τα μαθήματα με εξ αποστάσεως διδασκαλία από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020.

Για να μπορέσουν οι φοιτητές μας να ανταποκριθούν στις ανάγκες της εξ αποστάσεως διδασκαλίας έχει καταρχάς αποφασισθεί η εξ αποστάσεως παρακολούθηση μαθήματος κατάρτισης προς τους φοιτητές.

Θα πρέπει λοιπόν να παρακολουθήσετε ένα από τα πιο κάτω μαθήματα κατάρτισης:

Κυριακή, 22.3.2020 – 10:00 – 11:00 Δρ. Νικόλας Στυλιανίδης

Κυριακή, 22.3.2020 – 15:00 – 16:00 Δρ. Νικόλας Στυλιανίδης

Δευτέρα, 23.3.2020 – 10:00 – 11:00 Δρ. Νικόλας Στυλιανίδης

Δευτέρα, 23.3.2020 – 15:00 – 16:00 Δρ. Νικόλας Στυλιανίδης

Πατήστε στον πιο κάτω σύνδεσμο για να συνδεθείτε με τη Ζωντανή Τάξη στην οποία θα συμμετέχετε. Δεν χρειάζεστε οποιαδήποτε εγκατάσταση σε αυτό το σημείο.

Πατήστε εδώ: Ζωντανή Τάξη 

ή αντιγράψτε τον πιο κάτω σύνδεσμο στον Microsoft Edge ή Chrome

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1291ac0559d149019d147a4e2eef454c%40thread.skype/1580799431497?context=%7b%22Tid%22%3a%2266fdd0a1-8d91-4759-b8fd-62db9d1723ae%22%2c%22Oid%22%3a%225a390312-0c31-4e31-b8a1-df6476ae97f2%22%7d

Τα μαθήματα κατάρτισης έχουν ως στόχο την ομαλή ένταξη σας στο νέο μαθησιακό περιβάλλον και στην εξ αποστάσεως διδασκαλία. Θα μάθετε πως λειτουργεί η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, πως θα συμμετέχετε σε μια τηλεδιάσκεψη με τη χρήση συγκεκριμένων εργαλείων και πως θα μελετάτε. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος κατάρτισης θα είστε σε θέση να συμμετέχετε στη διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Οι καθηγητές και το προσωπικό του τμήματος θα σας καθοδηγήσουν σε μια ομαλή διαδικασία ολοκλήρωσης του τρέχοντος εξαμήνου. 

Τα εξ αποστάσεως μαθήματα θα λαμβάνουν χώρα την ίδια ημέρα και ώρα κατά την οποία ήταν προγραμματισμένο το μάθημα σας. Άρα το εξ αποστάσεως μάθημα σας, θα είναι ακριβώς το ίδιο με το συμβατικό πρόγραμμα που είχατε μέχρι σήμερα. 

Θα συνδέεστε από το σπίτι σας στη “Ζωντανή Τάξη”. Η υπηρεσία προσφέρεται από το Office 365 Team και είναι εφαρμογή που είναι προσβάσιμη είτε μέσω του Browser (Chrome και Edge) είτε μέσω εφαρμογής (Microsoft Teams) που εγκαθίσταται στον υπολογιστή σας.

Θα πατήσετε στον σύνδεσμο που θα βρείτε σε κάθε αντίστοιχο μάθημα στην πλατφόρμα εκπαίδευσης (Courses) και θα πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό σας (Global email και κωδικοί που σας έχουν δοθεί).

Ο καθηγητής/τρια σας και οι συμφοιτητές σας θα είναι εικονικά παρόντες/ούσες. Θα μπορείτε να συμμετέχετε ενεργά στο μάθημα με ρωτήσεις και συζήτηση. 

Μέσω της πλατφόρμας του Κολεγίου (courses) που ήδη έχετε πρόσβαση, θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο διδακτικό σας υλικό και τις διάφορες δραστηριότητες του μαθήματος. Θα μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με τους καθηγητές σας. 

Θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι η συμμετοχή σας στις εξ αποστάσεως διαλέξεις είναι υποχρεωτικές. Θα πρέπει να συνδέεστε καθημερινά με την πλατφόρμα εκπαίδευσης, να ελέγχετε τα email σας, να επικοινωνείτε με τους καθηγητές σας (μέσω της πλατφόρμας, email, κλπ.) και να μελετάτε το υλικό του μαθήματος. Η παρουσία σας θα καταγράφεται και θα λαμβάνεται υπόψη στη τελική σας βαθμολογία. 

Εννοείτε ότι δεν θα γίνουν δια ζώσης ενδιάμεσες αξιολογήσεις, αλλά θα σας ανατεθούν ατομικές εργασίες.

Τέλος θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για τεχνική υποστήριξη μπορείτε να επικοινωνείτε σε ώρες γραφείου (09:00-17:00) με:

Email: it-support@globalcollege.ac.cy (Θα τηρείται αυστηρή σειρά προτεραιότητας) 

Το Global College θα μεριμνήσει ούτως ώστε όσο το δυνατό πιο ομαλά να ολοκληρώσετε το εξάμηνο. Είμαστε απολύτως βέβαιοι για τη δίκη σας συνεργασία. 

Καλή επιτυχία σε όλους.

Γ. Γιαπανάς