Τεχνολόγος Ηλεκτρολογίας

Πληροφορίες

Συμπληρώστε τη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τίτλος σπουδών: Δίπλωμα

ΓλώσσαΕλληνική

ECTS: 120

Διάρκεια σπουδών: 2  Έτη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σε μια σύγχρονη κοινωνία όπου η συντριπτική πλειοψηφία των συσκευών που χρησιμοποιούμε προϋποθέτει τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, ο Τεχνολόγος Ηλεκτρολογίας κατατάσσεται ψηλά στη λίστα των επαγγελμάτων με προοπτική ανέλιξης.

Το πρόγραμμα αξιολογήθηκε και έλαβε πιστοποίηση από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ)

Σκοπός του Προγράμματος είναι να καταρτίσει επαγγελματικά τους φοιτητές, ώστε να
μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων. Θα αποκτήσουν την ευχέρεια ώστε να μπορούν να αναλάβουν όλες τις εξειδικευμένες τεχνικές εργασίες για την εγκατάσταση, αποκατάσταση βλάβης, μετατροπή και αναβάθμιση συστημάτων.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι φοιτητές αναμένεται να:

  • Μάθουν βασικές αρχές Φυσικής τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο, έτσι που να εξοικειωθούν με τις έννοιες των κυριότερων ηλεκτρικών μεγεθών και με τα βασικότερα ηλεκτρικά και μαγνητικά φαινόμενα που θα τους απασχολήσουν στο επάγγελμά τους.
  • Εμβαθύνουν στις κυρίαρχες έννοιες λειτουργίας των ηλεκτρικών μηχανών (κινητήρων και γεννητριών) συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος.
  • Έρθουν σε επαφή με τη μελέτη των ηλεκτρικών κυκλωμάτων ώστε να γίνουν αντιληπτές οι έννοιες όπως η Ηλεκτρική Ενέργεια και τα συνακόλουθά της (Παραγωγή, Μεταφορά και ∆ιανομή της).
  • Κατανοήσουν την έννοια της ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, και να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με τη μελέτη, αλλά και την κατασκευή, δικτύωση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
  • Κατανοήσουν τις βασικές έννοιες των ηλεκτρονικών, τις ιδιότητες και λειτουργίες των διαφόρων ηλεκτρονικών στοιχείων καθώς και την ανάλυση, σχεδίαση, έλεγχο και εφαρμογές των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.
  • Αποκτήσουν θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στο θέμα των αυτοματισμών με PLC και σε συστήματα ασφαλείας.
  • Κατανοήσουν τις έννοιες των ψηφιακών ηλεκτρονικών αναπτύσσοντας ικανότητες που χρειάζονται ώστε, να μπορούν να αναλύουν, να σχεδιάζουν και να ελέγχουν απλά ψηφιακά κυκλώματα.
  • Είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τα μέσα σχεδίασης και να σχεδιάζουν σκαριφήματα και απλά ηλεκτρολογικά σχέδια, καθώς και να διαβάζουν άνετα απλά σχέδια σε τεχνολογικά βιβλία.
  • Αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με εκτίμηση μεγεθών μετατροπής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ηλεκτρική - θερμική ενέργεια ή μετατροπή ηλιακής και αιολικής ενέργειας σε ηλεκτρική.

Λόγω της τεράστιας εξέλιξης της τεχνολογίας, οι προοπτικές απασχόλησης είναι καλές για το μέλλον, ειδικά για όσους ασχοληθούν με την κατεύθυνση που έχει σχέση με τα υπολογιστικά συστήματα και τις τηλεπικοινωνίες. Ο Τεχνολόγος Ηλεκτρολογίας  μπορεί να αναλάβει τη κατασκευή, εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή σε βιομηχανίες, ή βιοτεχνίες κατασκευής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων. Επίσης, μπορεί να εργαστεί σε οποιαδήποτε μορφής εταιρεία ή οργανισμό που διαθέτει συστήματα Η/Υ, αυτόματου ελέγχου και τηλεπικοινωνιακών συσκευών. 

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚωδικόςΌνομα μαθήματοςECTS
ΗΛΕ 105Μαθηματικά6
ΗΛΕ 103Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών6
ΗΛΕ 106Αγγλικά Ι – Ορολογία6
ΗΛΕ 102Ψηφιακά Συστήματα 6
ΗΛΕ 101Ηλεκτρονικοί υπολογιστές Ι 6

 

ΚωδικόςΌνομα μαθήματοςECTS
ΗΛΕ 111Ασφάλεια Εργασίας – Πυρόσβεση και Πυροπροστασία6
ΗΛΕ 112Ηλεκτρικά κυκλώματα ΙΙ6
ΗΛΕ 113Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Ι6
ΗΛΕ 114Ηλεκτρονικά Στοιχεία και Εφαρμογές6
ΗΛΕ 104Ηλεκτρικές Μηχανές6

 

ΚωδικόςΌνομα μαθήματοςECTS
ΗΛΕ 214Αυτοματισμοί – Συστήματα ασφάλειας6
ΗΛΕ 202Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις ΙΙ6
ΗΛΕ 203Πρακτική Εξάσκηση Ι5
ΗΛΕ 102Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας I6
ΗΛΕ 205Ηλεκτρολογικό και Τεχνικό Σχέδιο6

ΚωδικόςΌνομα μαθήματοςECTS
ΗΛΕ 211Παραγωγή Μεταφορά και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας6
ΗΛΕ 212Πρακτική Εξάσκηση ΙΙ10
ΗΛΕ 299Τελική Διπλωματική Εργασία6
 Επιλεγόμενο 6

ΚωδικόςΌνομα μαθήματοςECTS
ΗΛΕ 204Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ6
ΗΛΕ 206Εισαγωγή στην Πληροφορική6
ΗΛΕ 207Διοίκηση Επιχειρήσεων6