Τεχνολόγος Μηχανολογίας

Πληροφορίες

Συμπληρώστε τη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τίτλος σπουδών: Δίπλωμα 

ΓλώσσαΕλληνική

ECTS: 120

Διάρκεια σπουδών2 Έτη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Με τη συνεχόμενη αναβάθμιση της τεχνολογίας στον τομέα της Μηχανολογίας, δημιουργούνται ανάγκες για σωστή και πιστοποιημένη επαγγελματική κατάρτιση όσον αφορά τις ανάγκες της αγοράς εργασίας στον τομέα των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, συγκολλήσεων και αερίων καυσίμων. 

Ο Τεχνολόγος Μηχανολογίας ακολουθώντας τους δύο βασικότερους τομείς  της εγχώριας αγοράς εργασίας, που είναι (α) οι Μηχανολογικές εγκαταστάσεις κτηριακών συγκροτημάτων και (β) οι Συγκολλήσεις – Κατασκευές, θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί πιο εύκολα στις ανάγκες του επαγγέλματος και να αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες αναλόγως του τομέα εργασίας που θα επιλέξει.

Το πρόγραμμα αξιολογήθηκε και έλαβε πιστοποίηση από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ)

Στόχος του Προγράμματος είναι να καταρτίσει επαγγελματικά τους φοιτητές, ώστε να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες αγοράς εργασίας στον τομέα των μηχανολογικών εγκαταστάσεων αναφορικά με κτηριακά συγκροτήματα, συγκολλήσεις και αέρια καύσιμα.

Οι στόχοι του κλάδου είναι:

1) Η δυνατότητα επιλογής εξειδίκευσης στο δεύτερο έτος με τις  ακόλουθες επιλογές:

Α. “Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτηριακών Συγκροτημάτων”,

Β. “Συγκολλήσεις- Αέρια Καύσιμα”, περιλαμβανομένου συσκευών αερίων καυσίμων.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση:

  • Να προσδιορίσουν και κατανοήσουν τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις
  • Να εφαρμόσουν τις αποκτηθείσες γνώσεις στην αγορά εργασίας
  • Να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες αναλόγως του τομέα εργασίας

Οι φοιτητές θα εξειδικευθούν, ανάλογα με την επιλογή τους, στους τομείς μηχανολογικών εγκαταστάσεων, ως ακολούθως:

Α.  Στην ειδίκευση “Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτηριακών Συγκροτημάτων”  θα εξειδικευθούν στην επιδιόρθωση και συντήρηση μηχανολογικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων κλιματισμού (ψύξης και θέρμανσης), αερισμού – εξαερισμού, νερών (υδραυλικών και αποχετεύσεων), πυροπροστασίας και υγρών καυσίμων. Οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αναλάβουν όλες τις εξειδικευμένες τεχνικές εργασίες για την εγκατάσταση, αποκατάσταση βλάβης, μετατροπή και αναβάθμιση των συστημάτων μηχανολογικών εγκαταστάσεων κτηρίων.

Β.  Στην ειδίκευση “Συγκολλήσεις – Αέρια Καύσιμα”  θα εξειδικευθούν στις τεχνικές συγκόλλησης, κατασκευής και εγκατάστασης (συναρμολόγησης) εξαρτημάτων και αγωγών σε εγκαταστάσεις αερίων καυσίμων (περιλαμβανομένου φυσικού αερίου) που εφαρμόζονται στις μονάδες παραγωγής-επεξεργασίας και στα δίκτυα διακίνησης αερίων καυσίμων.  

Θα είναι σε θέση να αναλάβουν τις ευθύνες: (α) του συγκολλητή, και (β) του κατασκευαστή-εγκαταστάτη συστημάτων αερίων καυσίμων.

Η συγκεκριμένη ειδικότητα είναι ταχύτατα εξελισσόμενη καθώς τα επαγγελματικά πεδία διαφοροποιούνται και αναπτύσσονται με βάση τόσο τις ανάγκες της αγοράς όσο και της νομοθεσίας. Νέα πεδία αναδύονται και παλαιότερα αποδυναμώνονται, εξέλιξη που χαρακτηρίζει και άλλες ειδικότητες, συμπεριλαμβανομένης της Μηχανολογίας με την εξέλιξη να είναι έκδηλα εμφανής καθώς συσχετίζεται με τομείς που βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας, της οικονομίας και της ανάπτυξης.

Ο Τεχνολόγος Μηχανολογίας μπορεί να εργαστεί ως μισθωτός σε Τμήματα του Υπουργείου Ενέργειας, Βιομηχανίας, και Εμπορίου, σε Οργανισμούς ή Δημόσιες Επιχειρήσεις, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, βιοτεχνίες, βιομηχανίες, σε τεχνικές εταιρείες και σε εταιρείες που ασχολούνται με την εμπορία μηχανολογικού εξοπλισμού. Ως ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να ασχοληθεί με τη μελέτη και κατασκευή μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε κτίρια ή σε άλλα μεγάλα τεχνικά έργα. Στο πεδίο της ενέργειας στο οποίο και σήμερα απασχολείται μεγάλος αριθμός τεχνολόγων μηχανολογίας αναμένεται ότι θα υπάρξουν πολύ σημαντικές αλλαγές και διαφοροποιήσεις και ως εκ τούτου ανάγκη για νέες ειδικότητες και εξειδικεύσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Τεχνολόγοι Μηχανολογίας, παρότι αποτελούν παραδοσιακή ειδικότητα και επαγγελματική ομάδα, έχουν γενικά υψηλά ποσοστά απορρόφησης στην αγορά εργασίας, λόγω της απασχόλησής τους σε κλάδους όπως είναι η ενέργεια, όπου τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζεται από δυναμικές εξελίξεις, ενώ την ίδια στιγμή ως ειδικότητα συμβαδίζει με τις αλματώδεις τεχνολογικές αλλαγές και τις εν γένει ανάγκες που αναδύονται στην αγορά.

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚωδικόςΌνομα μαθήματοςECTS
ΜΗΧ 101Μηχανουργική Τεχνολογία6
ΜΗΧ 114Μηχανολογικό – Τεχνικό Σχέδιο6
ΜΗΧ 211Αντοχή Υλικών5
ΜΗΧ 104Εισαγωγή Στους Η.Υ.6
ΜΗΧ 105Μαθηματικά Ι4
ΜΗΧ 106Αγγλικά Ι4
ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚωδικόςΌνομα μαθήματοςECTS
ΜΗΧ 201Βασικές Αρχές Ρευστομηχανικής4
ΜΗΧ 102Στοιχεία Μηχανών6
ΜΗΧ 103Επιστήμη Υλικών6
ΜΗΧ 113Στοιχεία Ηλεκτροτεχνίας6
ΜΗΧ/ΕΜ 121Κλιματισμός Ι5
ΜΗΧ/ΕΜ 122Υδραυλικές Εγκαταστάσεις Ι5
ΜΗΧ/ΕΣ 131Εισαγωγή στη Τεχνολογία Συγκολλήσεων5
ΜΗΧ/ΕΣ 132Υδρογονάνθρακες Ι5

 

ΤΡΙΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚωδικόςΌνομα μαθήματοςECTS
ΜΗΧ 202Συστήματα Αυτοματισμών3
ΜΗΧ 111Νομοθεσία – Κανονισμοί Και Προστασία Περιβάλλοντος3
ΜΗΧ/ΕΣ 234Συστήματα Καύσης Υγρών Και Αέριων Καυσίμων5
ΜΗΧ/ΕΜ 226Συστήματα Πυροπροστασίας3
ΜΗΧ/ΕΜ 223Ψύξη4
ΜΗΧ/ΕΜ 224Κλιματισμός ΙΙ5
ΜΗΧ/ΕΜ 225Υδραυλικές Εγκαταστάσεις ΙΙ4
ΜΗΧ/ΕΣ 233Τεχνολογία Συγκολλήσεων I5
ΜΗΧ/ΕΣ 236Εγκαταστάσεις Υγραερίου8
ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚωδικόςΌνομα μαθήματοςECTS
ΜΗΧ 112Ασφάλεια & Υγεία Στην Εργασία6
ΜΗΧ/ΕΜ 227Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας5
ΜΗΧ/ΕΜ 228Διαστασιολόγηση Συστημάτων Κλιματισμού5
ΜΗΧ/ΕΣ 237Τεχνολογία Συγκολλήσεων Ii5
ΜΗΧ/ΕΣ 238Φυσικό Αέριο: Παραγωγή, Αποθήκευση, Μεταφορά & Διανομή5
ΜΗΧ/ΓΕ 241Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Ι4
ΜΗΧ/ΓΕ 242Αγγλικά ΙΙ4
ΜΗΧ 212Πρακτική Εξάσκηση4
ΜΗΧ 213Τελική Διπλωματική Εργασία6