Αγαπητοί φοιτητές,

 

Με βάση τις οδηγίες και υποδείξεις του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, το Κολέγιο αποφάσισε όπως επανεκκινήσει τα μαθήματα με εξ αποστάσεως διδασκαλία.

 

Οι καθηγητές και το προσωπικό του τμήματος θα σας καθοδηγήσουν σε μια ομαλή διαδικασία ολοκλήρωσης του τρέχοντος εξαμήνου. 

 

Τα εξ αποστάσεως μαθήματα θα λαμβάνουν χώρα την ίδια ημέρα και ώρα κατά την οποία ήταν προγραμματισμένο το μάθημά σας.  Άρα το εξ αποστάσεως μάθημά σας, θα είναι ακριβώς το ίδιο με το συμβατικό πρόγραμμα που είχατε μέχρι σήμερα. 

 

Θα συνδέεστε από το σπίτι σας στη “Ζωντανή Τάξη”. Η υπηρεσία προσφέρεται από το Office 365 Team και είναι εφαρμογή που είναι προσβάσιμη είτε μέσω του Browser (Chrome και Edge) είτε μέσω εφαρμογής που εγκαθίσταται στον υπολογιστή σας.

 

Θα πατήσετε στον σύνδεσμο που φαίνεται  στο κάτω μέρος του προγράμματός σας , το οποίο και επισυνάπτεται,  για να συνδεθείτε στη ζωντανή τάξη.

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

Spring 2019-2020 OM – Evening – Platforma

Ο καθηγητής σας και οι συμφοιτητές σας θα είναι εικονικά παρόντες. Θα μπορείτε να συμμετέχετε ενεργά στο μάθημα με ρωτήσεις και συζήτηση. 

 

Θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι η συμμετοχή σας στις εξ αποστάσεως διαλέξεις είναι υποχρεωτική. Η παρουσία σας θα καταγράφεται και θα λαμβάνεται υπόψη στην τελική σας βαθμολογία. 

 

Εννοείται ότι δεν θα γίνουν δια ζώσης ενδιάμεσες αξιολογήσεις, αλλά θα σας ανατεθούν ατομικές εργασίες.

Τα μαθήματα ξεκινούν τη Δευτέρα 6 Απριλίου 2020 και ίσως συνεχιστούν στη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα.

Το Global College θα μεριμνήσει ούτως ώστε όσο το δυνατό πιο ομαλά να ολοκληρώσετε το εξάμηνο.  Είμαστε απολύτως βέβαιοι για τη δίκη σας συνεργασία. 

 

Καλή επιτυχία σε όλους.