Τεχνολόγος Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Πληροφορίες

Συμπληρώστε τη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τίτλος σπουδών: Δίπλωμα

ΓλώσσαΕλληνική

ECTS: 120

Διάρκεια σπουδών: 2  Έτη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σε μια εποχή που η τεχνολογία έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις, η μηχανική ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι μια από τις πιο σύγχρονες και αναπτυσσόμενες επιστήμες. Ενσωματώνει την ηλεκτρονική μηχανική με τις επιστήμες των υπολογιστών πληροφορικής, δημιουργεί αξιόπιστα δίκτυα μεταφοράς δεδομένων και ασφαλείς βάσεις δεδομένων .

Το πρόγραμμα αξιολογήθηκε και έλαβε πιστοποίηση από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ)

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο κλάδος Τεχνολογίας Υπολογιστών ασχολείται με τα συστήματα υπολογιστών που
αφορούν τόσο τα φυσικά εξαρτήματά τους (hardware) όσο και τα προγράμματά τους (software).  Οι φοιτητές του κλάδου θα είναι σε θέση να εγκαθιστούν, να επισκευάζουν και να συντηρούν λογισμικό και υλικό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και άλλων φορητών αυτοματοποιημένων συσκευών.  Οι φοιτητές θα μπορούν να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις ή στον ιδιωτικό τομέα, στα συστήματα υπολογιστών και στα δίκτυα. Το δίπλωμα έχει σκοπό να προετοιμάσει τον φοιτητή  θεωρητικά και πρακτικά, για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στον τομέα της Τεχνολογίας Υπολογιστών.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι φοιτητές αναμένεται να:

  • Αποκτήσουν γνώσεις σε ένα ευρύ φάσμα βασικών αρχών της πληροφορικής που διέπουν τον τομέα της τεχνολογίας των υπολογιστών .
  • Εμπεδώσουν γνώσεις σχετικά με τις μεθόδους και τα  εξαρτήματα  της τεχνολογίας των υπολογιστών και να αποκτήσουν εργαστηριακή πείρα στη δικτύωση των ηλεκτρονικών υπολογιστών , ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σε θεμιτές ανάγκες εφαρμογής των αρχών της τεχνολογίας των υπολογιστών.
  • Αναπτύξουν ειδικές δεξιότητες και γνώσεις για την αναγνώριση , ανάλυση και σχεδιασμό της επίλυσης των προβλημάτων σχετικά με εξαρτήματα ή προγράμματα για τη λειτουργία των υπολογιστών.
  • Αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας , ώστε να μπορούν να παρουσιάσουν τις τεχνολογικές τους ιδέες προφορικά, γραπτά και με γραφικά μέσα.
  • Αναπτύξουν τη δια βίου μάθηση, την ελεύθερη σκέψη και την ευρηματικότητα με σκοπό την προσαρμογή τους σε ένα περιβάλλον συνεχούς αλλαγής και την ανάπτυξη επιτυχημένης επαγγελματικής σταδιοδρομίας στην τεχνολογία υπολογιστών ή/και για περαιτέρω ακαδημαϊκές σπουδές.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Ο κλάδος Ηλεκτρονικών Υπολογιστών έχει γνωρίσει ραγδαία ανάπτυξη την τελευταία εικοσαετία και υπολογίζεται να συνεχίσουν αυτοί οι ρυθμοί λόγω της συνεχούς ζήτησης και της αναγκαιότητας της τεχνολογίας των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στη ζωή μας.

Η τεχνολογία εξελίσσεται και συμπεριλαμβάνει φορητούς υπολογιστές , δίκτυα, ασύρματες συσκευές και ασφάλεια δικτύων.  Τα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι πλέον πιο περίπλοκα και η συντήρηση και η επιδιόρθωση τους χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό. Πλέον όλοι  οι οργανισμοί λειτουργούν με μηχανογραφημένα συστήματα όπου χρειάζεται η τεχνική υποστήριξη αλλά και το στήσιμο ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλων μηχανημάτων και δικτύων που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής.

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚωδικόςΌνομα μαθήματοςECTS
ΤΥΠ 101English Language6
ΤΥΠ 103Ηλεκτροτεχνία7
ΤΥΠ 102Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών και Τεχνολογιών6
ΤΥΠ 113Δομές Δεδομένων6
ΤΥΠ 104Ψηφιακά Συστήματα  5
ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚωδικόςΌνομα μαθήματοςECTS
ΤΥΠ 111Τεχνική Υποστήριξη και Συντήρηση Η.Υ Ι5
ΤΥΠ 105Εισαγωγή στο Προγραμματισμό Ι7
ΤΥΠ 117Λειτουργικά Συστήματα5
ΤΥΠ 112Δίκτυα Υπολογιστών Ι7
ΤΥΠ 119English for Business Ι6
ΤΡΙΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚωδικόςΌνομα μαθήματοςECTS
ΤΥΠ 207Αρχιτεκτονική και Οργάνωση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών6
ΤΥΠ 201Τεχνική Υποστήριξη και Συντήρηση Η.Υ. ΙΙ5
ΤΥΠ 202Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ7
ΤΥΠ 215Βάσεις Δεδομένων6
Μαθήματα επιλογής Τρίτου Εξαμήνου
ΚωδικόςΌνομα μαθήματοςECTS
ΤΥΠ 220Ανανεώσιμες Πηγές Eνέργειας6
ΤΥΠ 221Cloud Computing6
ΤΥΠ 219Βασικές Αρχές Διοίκησης6
ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚωδικόςΌνομα μαθήματοςECTS
ΤΥΠ 212Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών6
ΤΥΠ 218Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Διαδικτύου – Πoλυμέσα6
ΤΥΠ 230Πρακτική Εξάσκηση12
Μαθήματα επιλογής Τέταρτου Εξαμήνου
ΚωδικόςΌνομα μαθήματοςECTS
ΤΥΠ 216Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων6
ΤΥΠ 229Internet of Things6