Γραμματειακές Σπουδές και Διοίκηση Γραφείου​

Πληροφορίες

Συμπληρώστε τη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τίτλος σπουδών: Δίπλωμα
Γλώσσα: Ελληνική
ECTS: 120
Διάρκεια σπουδών: 2 Έτη

Δίπλωμα

Πρωταρχικός στόχος του Προγράμματος των Γραμματειακών Σπουδών και Διοίκησης Γραφείου, είναι να καταρτίσει θεωρητικά και πρακτικά φοιτητές στον τομέα των Γραμματειακών Σπουδών, ώστε να είναι σε θέση να εργαστούν ως Γραμματείς/Ιδιαιτέροι Γραμματείς, Στενοδακτυλογράφοι και Βοηθοί Διεύθυνσης.

 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές, θα αναμένεται να είναι σε θέση να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες της σωστής επικοινωνίας στο περιβάλλον της εργασίας τους, να κατανοήσουν τη σημαντικότητα της σωστής διαχείρισης του χρόνου που θα οδηγήσει στην επίτευξη των στόχων τους, και να εφαρμόσουν τις αποκτηθήσες γνώσεις στην οργάνωση γραφείου, στη χρήση προγραμμάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και στη διατήρηση ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος.

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
ΔΓΣ 101Ελληνική Δακτυλογραφία Ι6
ΔΓΣ 102Αγγλική Δακτυλογραφία I4
ΔΓΣ 103Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι5
ΔΓΣ 104Αγγλικά I5
ΔΓΣ 105Γραμματειακά Καθήκοντα5
ΔΓΣ 106Στενογραφία Ι5

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
ΔΓΣ 107Ελληνική Δακτυλογραφία II6
ΔΓΣ 108Αγγλική Δακτυλογραφία II4
ΔΓΣ 109Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές II5
ΔΓΣ 110Αγγλικά II5
ΔΓΣ 111Οργανωτική συμπεριφορά5
ΔΓΣ 112Λογιστική5

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
ΔΓΣ 113Ελληνική Δακτυλογραφία III6
ΔΓΣ 114Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές III6
ΔΓΣ 115Αγγλικά για Eπιχειρήσεις6
ΔΓΣ 116Στατιστική6
 Μάθημα Eπιλογής6
   

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
ΔΓΣ 117Τελική Διπλωματική Εργασία6
ΔΓΣ 118Δημόσιες Σχέσεις6
ΔΓΣ 119Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού6
ΔΓΣ 120Bασικές Αρχές Διοίκησης6
 Μάθημα Eπιλογής6
ΔΓΣ 125Πρακτική άσκηση σε Eταιρεία/Oργανισμό0

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

ΔΓΣ 121

Στενογραφία ΙΙ

6

ΔΓΣ 122

Λογιστική ΙΙ

6

ΔΓΣ 123

Στενογραφία ΙΙΙ

6

ΔΓΣ 124

Λογιστική ΙΙΙ

6