Security Management (Bachelor)

Πληροφορίες

Συμπληρώστε τη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τίτλος σπουδών: Πτυχίο

ΓλώσσαΕλληνική

ECTS: 240

Διάρκεια σπουδών: 4  Έτη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σε μια εποχή που η προσωπική, εθνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια ασφάλεια είναι επισφαλής, το Global College προσφέρει ένα πλήρες και ολοκληρωμένο πρόγραμμα στη Διαχείριση Ασφάλειας. 

Το πρόγραμμα αξιολογήθηκε και έλαβε πιστοποίηση από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ)

 • ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 • ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
 • ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Πρωταρχικός στόχος του προγράμματος είναι να δημιουργήσει μια νέα γενιά στελεχών με πλήρη γνώση του εύρους και της πολυπλοκότητας των τοπικών και διεθνών προβλημάτων ασφάλειας.

Η διδακτική ύλη έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να δοθεί στους φοιτητές μια σειρά από επιλογές μαθημάτων που να δημιουργεί τις βάσεις σε θεμελιώδη θέματα ασφάλειας. Το πρόγραμμα είναι εμπλουτισμένο με πραγματικά και σύγχρονα θέματα ασφάλειας που προκύπτουν στη σημερινή εποχή.  Το βάθος και το εύρος των μαθημάτων δίνουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν ουσιώδεις γνώσεις και κατάρτιση για την  επαγγελματική τους ανέλιξη στον τομέα της ασφάλειας.

Οι στόχοι του κλάδου είναι:

 1. Να προσφέρει δομημένη πρακτική εργασιακή εμπειρία στους σπουδαστές.
 2. Να προσφέρει την απαραίτητη εκπαίδευση στους σπουδαστές του για να μπορούν να εργαστούν στον κλάδο παροχής ασφάλειας.
 3. Να προσφέρει κατάρτιση η οποία θα χρησιμοποιηθεί σαν βάση για περαιτέρω εκπαίδευση στον κλάδο παροχής ασφάλειας.
 4. Να προσφέρει εκπαίδευση εξειδικευμένης συμπληρωματικής μορφής σε μόνιμα μέλη των Σωμάτων Ασφαλείας οι οποίοι απασχολούνται στον τομέα της ασφάλειας.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να δώσει στους φοιτητές τις βάσεις στις έννοιες και την ουσία των κρατικών και διεθνών προβλημάτων ασφάλειας, καθώς και τις δεξιότητες για τη διεξαγωγή έρευνας και ανάλυσης πάνω σε επίκαιρα θέματα ασφάλειας.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να  είναι σε θέση:

 1. Να προσδιορίσουν, να κατανοήσουν και να αναλύσουν κρίσιμα ζητήματα ασφαλείας.
 2. Να μελετήσουν τις θεωρητικές προσεγγίσεις και τις προκλήσεις της αγοράς, με τη βοήθεια του καλά ειδικευμένου εκπαιδευτικού προσωπικού.
 3. Να αποκτήσουν δεξιότητες διεξαγωγής έρευνας και ανάλυσης επίκαιρων θεμάτων ασφάλειας.
 4. Να εφαρμόσουν τις αποκτηθείσες γνώσεις στην ανάλυση, αξιολόγηση και διαμόρφωση πολιτικής ασφάλειας και να αναπτύξουν κριτική σκέψη. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους που φιλοδοξούν να κάνουν καριέρα στον τομέα της ασφάλειας. Σήμερα στη χώρα μας, μια χώρα παροχής υπηρεσιών, δημιουργούνται υποδομές σημαντικών υπηρεσιών (oil & gas, vtt Βασιλικό, Καζίνο κ.ά). Σοβαροί οργανισμοί ξένων συμφερόντων στον χρηματοοικονομικό τομέα (Τράπεζες, Forex) δραστηριοποιούνται ή αναμένεται να δραστηριοποιηθούν στη χώρα μας. Σημαντικές υποδομές όπως λιμάνια και αεροδρόμια έχουν ήδη ιδιωτικοποιηθεί. Δύο σημαντικοί τομείς για τη χώρα μας όπως ο Τουρισμός (Ξενοδοχειακές Μονάδες) και η Ναυτιλία (Υπεράκτιες εταιρείες) συνεχώς αναπτύσσονται και το κράτος συνεχώς διακηρύττει τη σημαντικότητά τους για τη χώρα και τη δέσμευση για την υποστήριξή  τους. Επιπρόσθετα στη χώρα μας υπάρχουν μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία, ή μελλοντικά ιδιωτικοποιημένα κρατικά νοσοκομεία, κρατικά αλλά και ιδιωτικά ακαδημαϊκά ιδρύματα, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.ά.

Όλες οι πιο πάνω σημαντικές και πολυδάπανες υποδομές και τόσες άλλες που θα δημιουργηθούν, χρήζουν ασφάλειας και γι’ αυτό και θα απαιτηθεί ικανός αριθμός ανθρώπινου δυναμικού με τεχνογνωσία και ακαδημαϊκά προσόντα που θα διασφαλίζουν την ασφάλεια και την ομαλή λειτουργία τους

Είναι κοινή πεποίθηση ότι ο φόβος και η εγκληματικότητα ως κύριο γνώρισμα της σύγχρονης ζωής, είναι δύσκολο να εκλείψει. Προβάλλει επομένως η ανάγκη για κατάρτιση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στην ασφάλεια.

Οι φοιτητές αποκτούν υψηλού επιπέδου γνώσεις σε θέματα ψυχολογίας, κοινωνιολογίας, γεωπολιτικής, διεθνών και δημοσίων  σχέσεων, διοίκησης επιχειρήσεων, νομοθεσιών και ασφάλειας πληροφορικών συστημάτων.  Παράλληλα εξασκούνται στις πολεμικές τέχνες, την αυτοάμυνα, τη σωματική ευεξία και προβαίνουν σε εξομοιωμένα μαθήματα σεναρίων, κρίσεων, καταστροφών, συνοδείας προσώπων, επεισόδια σε αθλητικούς ή εμπορικούς χώρους, απόπειρας διάρρηξης κατοικιών, επιχειρήσεων, καταστημάτων.

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚωδικόςΌνομα μαθήματοςECTS
BSM 101Αρχές ασφάλειας6
BSM 102Προστασία σημαντικών προσώπων6
BSM 103Μέθοδος γραφής εργασιών - Έρευνα6
BSM 104Ηλεκτρονικοί υπολογιστές Ι6
BSM 201Διαχείριση δημοσίων σχέσεων6

 

ΚωδικόςΌνομα μαθήματοςECTS
BSM 106Αρχές μάνατζμεντ6
BSM 107Αρχές ανάλυσης ρίσκου6
BSM 108Η διαδικασία διερεύνησης6
BSM 109Ηλεκτρονικοί υπολογιστές IΙ6
BSM 110Εισαγωγή στη ψυχολογία6

 

ΚωδικόςΌνομα μαθήματοςECTS
BSM 202Διοίκηση οργανισμών παροχής φύλαξης6
BSM 203Εισαγωγή στην ασφάλεια πληροφοριών6
BSM 204Ασφάλεια και υγεία στον εργασιακό χώρο6
BSM 222Κυβερνοχώρος και έγκλημα6
BSM 227Αστυνομία και αστυνόμευση στη Κύπρο6

 

ΚωδικόςΌνομα μαθήματοςECTS
BSM 205Εισαγωγή στην κοινωνιολογία6
BSM 206Τρομοκρατία6
BSM 207Ασφάλεια σε υποδομές6
BSM 208Είδη εγκλημάτων  στον εργασιακό χώρο6
BSM 224Εφαρμοσμένη εγκληματολογία και δίκαιο του εγκλήματος6

 

ΚωδικόςΌνομα μαθήματοςECTS
BSM 301Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού6
BSM 302Προστασία περιουσιακών στοιχείων6
BSM 303Διοίκηση ασφάλειας για αθλητικές διοργανώσεις6
BSM 306Νομικές πτυχές και κώδικας ηθικής6
BSM 105Πρακτική εργασία σε εταιρεία / οργανισμό6

 

ΚωδικόςΌνομα μαθήματοςECTS
BSM 304Διαχείριση ρίσκου6
BSM 305Δίκτυα και επικοινωνία6
BSM 307 Έρευνα στον εργασιακό χώρο6
BSM 308Διαχείριση καταστάσεων ομηρίας6
 Μάθημα επιλογής ειδικότητας6

 

ΚωδικόςΌνομα μαθήματοςECTS
BSM 401Διαχείριση λειτουργιών6
BSM 402Συστήματα φυσικής προστασίας6
BSM 404Διατριβή Ι6
 Μάθημα επιλογής ειδικότητας6
 Μάθημα επιλογής ειδικότητας6

 

ΚωδικόςΌνομα μαθήματοςECTS
BSM 403Επιχειρησιακή γλώσσα (αγγλικά)6
BSM 404Διατριβή ΙΙ6
 Μάθημα επιλογής ειδικότητας6
 Μάθημα επιλογής γενικής εκπαίδευσης6
 Μάθημα επιλογής γενικής εκπαίδευσης6

 

BSM 111 - Αυτοάμυνα I
BSM 209 - Αυτοάμυνα II
BSM 210 - Ασφάλεια καζίνο
BSM 211 - Ασφάλεια χώρων φιλοξενίας - ξενοδοχεία
BSM 212 - Ασφάλεια νοσοκομείου και μονάδων υγειονομικής περίθαλψης
BSM 213 - Εισαγωγή στην εγκληματολογία
BSM 214 - Ασφάλεια λιμενικών εγκαταστάσεων
BSM 215 - Εισαγωγή στη ασφάλεια στη ναυτιλία
BSM 216 - Εκπαίδευση, κατάρτιση και ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφάλειας
BSM 217 - Ασφάλεια και προστασία σε εγκαταστάσεις γηπέδων
BSM 218 - Ασφάλεια αεροπλοΐας
BSM 219 - Ασφάλεια κολεγίων και πανεπιστημίων
BSM 220 - Διαχείριση ασφάλειας αθλητικών εγκαταστάσεων και αθλητικών εκδηλώσεων Ι
BSM 221 - Διαχείριση ασφάλειας αθλητικών εγκαταστάσεων και αθλητικών εκδηλώσεων ΙΙ
BSM 225 - Κοινωνιολογία της αστυνόμευσης
BSM 226 - Σκηνή εγκλήματος

 

BSM 310 - Δημόσια ομιλία
BSM 311 - Χρηματοοικονομική διοικητική
BSM 312 - Εργασιακές σχέσεις
BSM 313 - Οργανωτική συμπεριφορά
BSM 314 - Διοικητική λογιστική