Security Management (Δίπλωμα – Εξ αποστάσεως)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τίτλος σπουδών: Δίπλωμα – Εξ αποστάσεως

ΓλώσσαΕλληνική

ECTS: 120

Διάρκεια σπουδών: 2  Έτη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σε μια εποχή που η προσωπική, εθνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια ασφάλεια είναι επισφαλής, το Global College προσφέρει ένα πλήρες και ολοκληρωμένο πρόγραμμα στην Διαχείριση Ασφάλειας.  

Το πρόγραμμα αξιολογήθηκε και έλαβε πιστοποίηση από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ)

Πρωταρχικός στόχος του προγράμματος είναι να δημιουργήσει μια νέα γενιά στελεχών με πλήρη γνώση του εύρους και της πολυπλοκότητας των τοπικών και διεθνών προβλημάτων ασφάλειας.

Η διδακτική ύλη έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να δοθεί στους φοιτητές μια σειρά από επιλογές μαθημάτων που να δημιουργεί τις βάσεις σε θεμελιώδη θέματα ασφάλειας. Το πρόγραμμα είναι εμπλουτισμένο με πραγματικά και σύγχρονα θέματα ασφάλειας που προκύπτουν στη σημερινή εποχή.  Το βάθος και το εύρος των μαθημάτων δίνουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν ουσιώδεις γνώσεις και κατάρτιση για την  επαγγελματική τους ανέλιξη στον τομέα της ασφάλειας.

Οι στόχοι του κλάδου είναι:

  1. Να προσφέρει δομημένη πρακτική εργασιακή εμπειρία στους σπουδαστές.
  2. Να προσφέρει την απαραίτητη εκπαίδευση στους σπουδαστές του για να μπορούν να εργαστούν στον κλάδο παροχής ασφάλειας.
  3. Να προσφέρει κατάρτιση η οποία θα χρησιμοποιηθεί σαν βάση για περαιτέρω εκπαίδευση στον κλάδο παροχής ασφάλειας.
  4. Να προσφέρει εκπαίδευση εξειδικευμένης συμπληρωματικής μορφής σε μόνιμα μέλη των Σωμάτων Ασφαλείας οι οποίοι απασχολούνται στον τομέα της ασφάλειας.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να δώσει στους φοιτητές τις βάσεις στις έννοιες και την ουσία των κρατικών και διεθνών προβλημάτων ασφάλειας, καθώς και τις δεξιότητες για τη διεξαγωγή έρευνας και ανάλυσης πάνω σε επίκαιρα θέματα ασφάλειας.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  1. Προσδιορίσουν, να κατανοήσουν και να αναλύσουν κρίσιμα ζητήματα ασφαλείας.
  2. Μελετήσουν τις θεωρητικές προσεγγίσεις και τις προκλήσεις της αγοράς, με τη βοήθεια του καλά ειδικευμένου εκπαιδευτικού προσωπικού.
  3. Αποκτήσουν δεξιότητες διεξαγωγής έρευνας και ανάλυσης επίκαιρων θεμάτων ασφάλειας.
  4. Εφαρμόσουν τις αποκτηθείσες γνώσεις στην ανάλυση, αξιολόγηση και διαμόρφωση πολιτικής ασφάλειας και να αναπτύξουν κριτική σκέψη. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους που φιλοδοξούν να κάνουν καριέρα στον τομέα της ασφάλειας.

Ζούμε σε μια εποχή αστάθειας και ανασφάλειας. Με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, η ασφάλεια είναι μία από τις βασικότερες υπηρεσίες σε κάθε οργανισμό. Υπάρχουν (και δημιουργούνται διαρκώς) σημαντικές υποδομές οι οποίες χρειάζονται υπηρεσίες ασφάλειας, όπως λιμάνια, αεροδρόμια, ξενοδοχεία, τράπεζες, καζίνο, νοσοκομεία, εταιρείες, οργανισμοί, ιδιωτικά ακαδημαϊκά ιδρύματα, σχολεία, αθλητικοί χώροι, μεγάλες εγκαταστάσεις κ.ά.

Όλες οι πιο πάνω σημαντικές και πολυδάπανες υποδομές και τόσες άλλες που θα δημιουργηθούν, χρήζουν ασφάλειας και γι’ αυτό θα απαιτηθεί επαρκής αριθμός ανθρώπινου δυναμικού με τεχνογνωσία και ακαδημαϊκά προσόντα που θα διασφαλίζουν την ασφάλεια και την ομαλή λειτουργία τους.

Είναι κοινή πεποίθηση ότι ο φόβος και η εγκληματικότητα ως κύριο γνώρισμα της σύγχρονης ζωής είναι δύσκολο να εκλείψει. Προβάλλει επομένως η ανάγκη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στην ασφάλεια.    

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
DSM 101Αρχές ασφάλειας6
DSM 102Μέθοδος γραφής εργασιών – Έρευνα6
DSM 103Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές I6
DSM 104Σχεδιασμός Ασφάλειας – Προστασία Εγκαταστάσεων6
DSM 105Αγγλική Γλώσσα6
ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
DSM 106Μάνατζμεντ6
DSM 107Αρχές Ανάλυσης Ρίσκου6
DSM 108Η Διαδικασία της Διερεύνησης6
DSM 109Εισαγωγή στην Εργασιακή Ψυχολογία6
DSM 110Προστασία Σημαντικών Προσώπων6
ΤΡΙΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
DSM 111Νομικές Πτυχές και Κώδικας Ηθικής6
DSM 112Εισαγωγή στην Ασφάλεια Πληροφοριών6
DSM 113Πρακτική Eξάσκηση σε Eταιρεία / Oργανισμό6
DSM 114Διαχείριση Ασφάλειας Αθλητικών Εκδηλώσεων6
DSM 115Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία6
ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
DSM 116Τελική Διπλωματική Εργασία6
DSM 117Τρομοκρατία6
DSM 118Ασφάλεια σε Υποδομές6
DSM 119Εισαγωγή στην Εγκληματολογία6
 Μάθημα επιλογής  6
Μαθήματα επιλογής
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
DSM 120Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ6
DSM 121Διαχείριση Δημοσίων Σχέσεων6
DSM 122Διοίκηση Οργανισμών Παροχής Ασφάλειας6

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το ακαδημαϊκό προσωπικό και τα γνωστικά τους αντικείμενα, υποστηρίζουν επαρκώς το πρόγραμμα σπουδών. Οι διδάσκοντες κάθε μαθήματος έχουν συναφή και ουσιαστικά προσόντα για τη διδασκαλία του μαθήματος, όπως περιγράφονται στις σχετικές νομοθεσίες.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Αξιολόγηση φοιτητών: Εργασίες | Ενδιάμεση αξιολόγηση | Tελική εξέταση

40% Εργασίες │ Ενδιάμεσες αξιολογήσεις

60% Τελικές εξετάσεις 

Η κάθε θεματική ενότητα περιλαμβάνει αριθμό εργασιών και άλλων αξιολογήσεων. Δίδεται ο αναγκαίος χρόνος μελέτης στους φοιτητές για να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους, ενώ οι καθηγητές έχουν την ευκαιρία να επεξηγήσουν τα ερωτήματα μέσα από τις προκαθορισμένες τηλεσυναντήσεις με τους φοιτητές τους. Οι εργασίες και αξιολογήσεις αποτελούν το 40% της τελικής βαθμολογίας του φοιτητή. Οι καθηγητές οφείλουν να προσφέρουν ανατροφοδότηση εντός μιας εβδομάδας.

Η τελική εξέταση αποτελεί το 60% της τελικής βαθμολογίας και είναι υποχρεωτική. Επιβάλλεται η φυσική παρουσία του φοιτητή σε ημερομηνία και χώρο που θα καθορίζεται από την διεύθυνση του Κολεγίου.

Είναι απαραίτητη η διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων με φυσική παρουσία υπό την εποπτεία του ιδίου του Κολεγίου ή υπό την εποπτεία αξιόπιστων φορέων που λειτουργούν στις χώρες των διδασκομένων.

Τα εξεταστικά κέντρα θα βρίσκονται σε κομβικά γεωγραφικά σημεία στα οποία οι εγγεγραμμένοι φοιτητές/τριες από διαφορετικές περιοχές κατοίκησης έχουν εύκολη πρόσβαση. Οι εξετάσεις θα γίνονται με βάση τις αποφάσεις της Συνόδου και τις σχετικές ενημερώσεις του Φορέα Διασφάλισης για τα εξ αποστάσεως προγράμματα.

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Απώτερος μας σκοπός είναι η υποστήριξη των φοιτητών και του ακαδημαϊκού μας προσωπικού, τόσο στη σύγχρονη όσο και στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Η βασική μας φιλοσοφία είναι η διασφάλιση της ισότητας στην πρόσβαση της πληροφορίας με σεβασμό στην ιδιαιτερότητα και στις ανάγκες των φοιτητών μας.

Ο στόχος μας είναι η παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ανταποκρινόμενη στις ανάγκες:

  • των φοιτητών, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι επιτυγχάνονται οι σκοποί και τα μαθησιακά αποτελέσματα του κάθε μαθήματος
  • του ακαδημαϊκού προσωπικού που εμπλέκεται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί και να εμπλουτίζει το ηλεκτρονικό υλικό και τις πηγές που είναι διαθέσιμες και αξιοποιήσιμες

Η διάρθρωση του προγράμματος των μαθημάτων και τα σχετικά εργαλεία παραγωγικότητας προσφέρουν στους φοιτητές ευελιξία στην εξατομικευμένη και αυτορρυθμιζόμενη τους πορεία προς τη μάθηση.